หจก. ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยเดิมโรงคัดบรรจุตั้งอยู่ที่ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนา จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นผู้นำด้านส่งออกผัก ผลไม้สดรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยผลการดำเนินการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงคัดบรรจุไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงได้ก่อตั้งโรงคัดบรรจุใหม่ที่ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

 
ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านแหล่งวัตถุดิบ และโรงคัดบรรจุ ทำให้ หจก. ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ในปีพ.ศ. 2547 และได้รับมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เมื่อปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีถึงความสด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
 
ด้วยความพร้อมและมีมาตรฐาน ปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้ถึงมากกว่าวันละ 6 ตัน และด้วยบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 100 คน ที่พร้อมจะเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพดี สด สะอาด ส่งถึงมือลูกค้าในทุกประเทศปลายทางอย่างตรงเวลา